AI Ready darbnīca vadītājiem


KAS? 

Darbnīca uzņēmuma vadītājiem, kurā tiek novērtēts uzņēmuma briedums mākslīgā intelekta (MI) jomā un iezīmēti nākamie soļi MI stratēģiskai izmantošanai biznesā. Darbnīcu vada pieredzējis AI Master Lab biznesa attīstības konsultants.


KĀ TAS NOTIEK? 

Darbnīcai ir intervijas-sarunas forma, un tā ilgst divas stundas. Darbnīcas laikā, izmantojot vērtēšanas punktu sistēmu, tiek novērtēts uzņēmuma MI briedums.

Intervijā tiek noskaidrots uzņēmuma pašvērtējums attiecībā uz MI, izpratne par MI risinājumiem un savas nozares praksi, kā arī noteikta uzņēmuma gatavība MI ieviešanai no kultūras, elastīguma un resursu pieejamības skatpunkta.


REZULTĀTS

Biznesa attīstības konsultants sniedz novērtējumu par uzņēmuma MI gatavību un palīdz izstrādāt darbības plānu tālākai uzņēmuma attīstībai.


IEGUVUMI

Darbnīcas laikā uzņēmums:

- izvērtē biznesa attīstības mērķus, ko paredzēts sasniegt ar MI palīdzību;
- iegūst priekšstatu par nepieciešamām kompetencēm un vajadzīgo palīdzību;
- pieņem lēmumu par nākamajiem soļiem MI ieviešanā viena līdz sešu mēnešu perspektīvā.


CENA

Pakalpojuma cena ir 600 eiro. Ja pēc klienta vēlēšanās darbnīca ilgst vairāk nekā divas stundas, tiek piemērota papildu stundas likme 250 eiro apmērā.

Uzņēmumam ir iespēja turpmāk saņemt ilgtermiņa konsultācijas un atbalstu MI risinājumu ieviešanas laikā, kā arī veikt tālāku MI risinājumu ieviešanas plānu izstrādi.