AI Master Lab pakalpojumi

AI Ready darbnīca vadītājiem 


Darbnīca uzņēmuma vadītājiem, kurā tiek novērtēts uzņēmuma briedums mākslīgā intelekta (MI) jomā un iezīmēti nākamie soļi MI stratēģiskai izmantošanai biznesā. Darbnīcu vada pieredzējis AI Master Lab biznesa attīstības konsultants.


Artificial Inteligence Roadmap biznesam (AIR™)

AIR™ ir konsultāciju pakalpojumu komplekss uzņēmumiem, kuri uzsāk MI inovācijas.

Ar AIR™ palīdzību uzņēmuma vadītāji iegūst:

 • skaidrību par biznesa gatavību MI inovācijām;

 • izpratni par iespējām, ko biznesam dod mākslīgais intelekts;

 • SMART biznesa mērķus MI ieviešanai;

 • ceļa karti ar darbībām, kas jāveic, lai uzņēmums sagatavotos projekta tehniskai realizācijai un ieviešanai;

 • atbalstu uz inovācijām orientētas kultūras veidošanā.


MI risinājumu izpēte, novērtējums un izvēles rekomendācijas

Izpēti veic AI Master Lab eksperti-konsultanti atbilstoši klienta apstiprinātam darba uzdevumam.


Rezultāts:

1. Tirgus izpēte un risinājumu atlase.

2. Potenciālo IT risinājumu piegādātāju izvērtējums un rekomendācijas.

3. Pārskats par jaunākajām MI tehnoloģijām klienta interesējošajā jomā.

Uzmanība tiek pievērsta inovatīviem risinājumiem un metodēm, kas uzņēmumam dod potenciālas konkurētspējas priekšrocības.


SpecifAI Darba uzdevuma sagatavošana MI risinājuma izstrādei vai adaptēšanai

SpecifAI palīdz uzņēmumam sagatavoties MI risinājumu adaptēšanai vai izstrādei. AI Master Lab konsultanti izpēta un apzina klienta vajadzības, sagatavo darba uzdevuma dokumentu. Pēc saskaņošanas ar klienta speciālistiem šis dokuments kalpo par pamatu MI risinājuma izstrādes vai adaptēšanas uzsākšanai.

Ietvars:

 1. Projekta organizācijas un izstrādes posmu struktūras izveide;
 2. Funkcionālo un nefunkcionālo prasību definēšana;
 3. Prasības sistēmas drošības līmenim;
 4. Prasības apstrādājamām datu kopām;
 5. Izstrādes mērķi;
 6. Risinājuma izstrādes darba plāns. 


MI adaptēšanas un izstrādes projektu konsultatīvā pavadība

MI risinājuma izstrādes, adaptācijas un ieviešanas laikā AI Master Lab konsultanti (1) atbalsta uzņēmuma vadību un speciālistus; (2) ir sadarbības veicinātāji starp klientu un izstrādātāju.


Konsultācijas un individuālas sesijas par biznesa attīstību izmantojot MI 


Sesijas notiek ar konsultāciju, biznesa koučinga, mentoringa, dizaina domāšanas un biznesa supervīzijas elementiem.

 


Apmācības un kursi 

Kopš 2024. gada sākuma esam auguši no AI Master Lab pirmā MI kursa "Mākslīgais Intelekts karjerā un biznesā" līdz plašam kursu piedāvājumam ar pamata, padziļināta līmeņa un nozaru kursiem par mākslīgo intelektu biznesā.


Mastermind grupas tiem, kas intensīvi apgūst MI vai vada MI pārmaiņu projektus

Mastermind grupas apvieno viena līmeņa profesionāļus ar līdzīgiem biznesa mērķiem. Mastermind sesijas notiek profesionāla biznesa kouča vadībā un ļauj savstarpēji dalīties ar pieredzi, novērojumiem un ieteikumiem.

Mastermind grupas dalībnieki dalās ar atziņām par saviem izaicinājumiem un risinājumiem un papildina viens otru ar atšķirīgu skatījumu un pieredzi. Šī pieeja veicina profesionālu izaugsmi, tīklošanos un savstarpēju atbalstu.